திண்டுக்கல் – ஆம்வே நிறுவன சொத்த்துக்கள் முடக்கம் | Amway Corporate Assets Frozen

#AmwayCorporate #AMwayAssetsFrozen திண்டுக்கல் – ஆம்வே நிறுவன சொத்த்துக்கள் முடக்கம் | Amway Corporate Assets Frozen #JayaPlus television is one among the foremost runner in Tamil News and media fields. Jaya plus comes under the whole brand of Jaya TV which includes four…

திண்டுக்கல் - ஆம்வே நிறுவன சொத்த்துக்கள் முடக்கம் |  Amway Corporate Assets Frozen

Source

#AmwayCorporate #AMwayAssetsFrozen

திண்டுக்கல் – ஆம்வே நிறுவன சொத்த்துக்கள் முடக்கம் | Amway Corporate Assets Frozen

#JayaPlus television is one among the foremost runner in Tamil News and media fields. Jaya plus comes under the whole brand of Jaya TV which includes four main stream channels. Jaya Plus live streams all major political happenings and current updates on a 24/7 basis daily. We cover recent updates of all genres like politics, media, movies, magazines with a policy of all under one roof. Apart from news we have talk shows and infotainment programmes like Kelvigal Aayiram.

Facebook – https://www.facebook.com/jayapluschannel/

Twitter – https://www.twitter.com/jayapluschannel

InstaGram – https://www.instagram.com/jayaplusnews/

Website – http://www.jayanewslive.com

Program Playlists :

Kelvigal Aayiram – https://www.youtube.com/playlist?list=PLeimZv3Jlrliz19ZEWCbx1IX8MRUndTk3

Jaya Plus Special Story – https://www.youtube.com/playlist?list=PLeimZv3JlrljVSgAbSChvZHFNmbxRz-06

Chinnamma News – https://www.youtube.com/playlist?list=PLeimZv3JlrlgZNO8_QRCYkWWgUhM9sFad

Makkal Manasu – https://www.youtube.com/playlist?list=PLeimZv3JlrliLJ6bdEmJ1QjyAd_bYR7qU