மழை வெள்ளப்பாதிப்பு தவிர்க்க தேவாரம் பதிகம் | #rainflood recover dhevaram | thirumurai shorts

#சிவபெருமான் #திருமுறை மழை வெள்ளப் பாதிப்பிலிருந்து மீள….நம்பி ஆரூரரின் இப்பாடலைப் பாராயணம் செய்யலாம். #Shivapeedam #flood #floods #floodsong #mazhaisong #mazhai #thirumurai #shorts #mazhaivellam #மழைவெள்ளம் #தேவாரம் #மழைக்குதேவரப்பாடல் #நம்பிஆரூரர் #மழைதேவாரம் #மழைதிருமுறை #மழைபதிகம் #chennaiflood

மழை வெள்ளப்பாதிப்பு தவிர்க்க தேவாரம் பதிகம் | #rainflood recover dhevaram | thirumurai shorts

Source

0
(0)

#சிவபெருமான் #திருமுறை
மழை வெள்ளப் பாதிப்பிலிருந்து மீள….நம்பி ஆரூரரின் இப்பாடலைப் பாராயணம் செய்யலாம்.

#Shivapeedam #flood #floods #floodsong #mazhaisong #mazhai #thirumurai #shorts #mazhaivellam #மழைவெள்ளம்
#தேவாரம் #மழைக்குதேவரப்பாடல்
#நம்பிஆரூரர் #மழைதேவாரம் #மழைதிருமுறை #மழைபதிகம் #chennaiflood

0 / 5. 0