పార్టీల ఆస్తుల్లో 2 ర్యాంక్ | TRS Party Assets | V6 Teenmaar News

పార్టీల ఆస్తుల్లో 2 ర్యాంక్ | TRS Party Assets | V6 Teenmaar News #TRS అప్పగింతలు పూర్తి | ఆడపిల్ల పుడితే అకౌంట్లో వెయ్యి https://youtu.be/zKdsbk-Rn9o అక్క పెండ్లికి పైసలు దాస్తే https://youtu.be/alCgthn-crY పాపం..పిలగాడు https://youtu.be/sralFMQ8oBc 7 కోట్ల దొంగ నోట్ల గుట్టలు https://youtu.be/QOKghM9Qbl0 ఆడపిల్ల పుడితే అకౌంట్లో వెయ్యి https://youtu.be/kXFbqc3xrtU ►…

పార్టీల ఆస్తుల్లో 2 ర్యాంక్ | TRS Party Assets  | V6 Teenmaar News

Source

0
(0)

పార్టీల ఆస్తుల్లో 2 ర్యాంక్ | TRS Party Assets | V6 Teenmaar News

#TRS

అప్పగింతలు పూర్తి | ఆడపిల్ల పుడితే అకౌంట్లో వెయ్యి
https://youtu.be/zKdsbk-Rn9o

అక్క పెండ్లికి పైసలు దాస్తే
https://youtu.be/alCgthn-crY

పాపం..పిలగాడు
https://youtu.be/sralFMQ8oBc

7 కోట్ల దొంగ నోట్ల గుట్టలు
https://youtu.be/QOKghM9Qbl0

ఆడపిల్ల పుడితే అకౌంట్లో వెయ్యి
https://youtu.be/kXFbqc3xrtU

► Watch V6 LIVE : https://bit.ly/3F4z0HX
► Subscribe to V6 News : https://www.youtube.com/c/V6NewsTelugu
► Subscribe to V6 Life : https://www.youtube.com/c/V6Life
► Follow Us On dailymotion : https://www.dailymotion.com/v6newstelugu
► Like us on Facebook : http://www.facebook.com/V6News.tv
► Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/v6newstelugu/
► Follow us on Twitter : https://twitter.com/V6News
► Visit Website : http://www.v6velugu.com/
► Join Us On Telegram : https://t.me/V6TeluguNews

Watch V6 Programs Here
►Teenmaar : https://bit.ly/3dVPQwH
►Spotlight : https://bit.ly/3F0PUah
►Top News : https://bit.ly/3GNxdYb
►HD Playlist : https://bit.ly/3F3k259
►Headlines : https://bit.ly/33zby7Y
►Chandravva : https://bit.ly/3q1PxWT
►Dhoom Thadaka : https://bit.ly/3dYFMD7
►Bathukamma Songs : https://bit.ly/30BEBXq
►Life Mates : https://bit.ly/3yErEbW
►Death Secrets : https://bit.ly/3qjVFdp
►Telangana Heros : https://bit.ly/3dWGroL

Watch Latest Updates
►Covid Updates : https://bit.ly/323eidl
►Entertainment : https://bit.ly/3E0gizS

News content that serves the interests of Telangana and Andhra Pradesh viewers in the most receptive formats. V6 News channel Also Airs programs like Teenmaar News, Chandravva & Padma Satires etc, Theertham, Muchata (Celeb Interviews) Cinema Talkies, City Nazaria(Prog Describes The Most Happening &Visiting Places In Hyderabad),Mana Palle(Describes Villages And Specialities), Also V6 News Channel Is Famous For ‘Bonalu Songs’, ‘Bathukamma Songs’ And Other Seasonal And Folk Related Songs.”V6Teenmaar News”, “Teenmaar News”.

#V6News #V6

0 / 5. 0