రియల్టర్ కుందు మహేష్ రెడ్డి పై కేసు నమోదు | Realtor Kundhu Mahesh Reddy | TV5 News Digital

రియల్టర్ కుందు మహేష్ రెడ్డి పై కేసు నమోదు | Realtor Kundhu Mahesh Reddy | TV5 News Digital The channel telecasts hourly Telugu news bulletins and 30 special news bulletins, with the support of 294 special reporters in every constituency of the…

రియల్టర్ కుందు మహేష్ రెడ్డి పై కేసు నమోదు | Realtor Kundhu Mahesh Reddy  | TV5 News Digital

Source

రియల్టర్ కుందు మహేష్ రెడ్డి పై కేసు నమోదు | Realtor Kundhu Mahesh Reddy | TV5 News Digital

The channel telecasts hourly Telugu news bulletins and 30 special news bulletins, with the support of 294 special reporters in every constituency of the Telugu states of Andhra Pradesh and Telangana, in addition to bureaus in Hyderabad, Vishakapatnam, and Vijayawada.

Its news bulletins last round 20–25 minutes (without including commercials).

One of the channel’s notable features is its business content. Market analysts provide financial analysis to the audience on a day-to-day basis. The channel has won the best business show award from a national television awards committee

Subscribe to TV5 News for Latest Happenings and Breaking news from Andhra and Telangana.

For More Updates
► TV5 News Live : https://goo.gl/UPacax
► Subscribe to TV5 News Channel: http://goo.gl/NHJD9
►Our Website : http://www.tv5news.in
► Like us on Facebook: http://www.facebook.com/tv5newschannel
► Follow us on Twitter: https://twitter.com/tv5newsnow
► Follow us on Pinterest: https://www.pinterest.com/tv5newschannel