ေမြးကင္းစမွအသက္(၁၂)ထိ အသက္အာမခံထားလို႕ရျပီ ျဖစ္တဲ့Student Life Insurance

Student Life Insurance စာသင္သားအသက္ အာမခံကို အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႕ မိတ္ဆက္တဲ့ အခမ္းအနားမွာ စာသင္သားအသက္အာမခံနဲ႕ပတ္သက္ျပီးရွင္းျပလာတဲ့ ကိုေက်ာ္ထြန္းလင္း #StudentLifeInsirance #Sundayjournal

ေမြးကင္းစမွအသက္(၁၂)ထိ အသက္အာမခံထားလို႕ရျပီ ျဖစ္တဲ့Student Life Insurance

Source

0
(0)

Student Life Insurance စာသင္သားအသက္ အာမခံကို အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႕ မိတ္ဆက္တဲ့ အခမ္းအနားမွာ စာသင္သားအသက္အာမခံနဲ႕ပတ္သက္ျပီးရွင္းျပလာတဲ့ ကိုေက်ာ္ထြန္းလင္း
#StudentLifeInsirance #Sundayjournal

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *