ដោះបំណុល – Debt Free (ភាពយន្តជីវិត)-(Life Film)-[Sastra Film]

ពេលដែលខ្ចីលុយគេបាន ត្រូវខិតខំរកដើម្បីសងគេវិញ ទើបអាចស្តារជីវិតឲ្យប្រសើរវិញបាន! សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តជីវិតទី១៥៣ រឿង ដោះបំណុល ដូចតទៅ https://youtu.be/b0v62moAsnQ ភាពយន្តជីវិត ជាភាពយន្តមួយសាច់រឿងមួយភាពយន្ត មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង៨យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Film ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film Ⓒ2022 by Sastra Film. All rights reserved. *** មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Download ថតចម្លង កែច្នៃ និង Postថ្មីនោះទេ #ដោះបំណុល #ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​​​​​​ហ្វៀម​​​​​​ #ភាពយន្តជីវិត​​​​​​​​​​​​​ #ទី១៥៣ #Sastrafilm​​​​​​​​​​​​​…

ដោះបំណុល - Debt Free (ភាពយន្តជីវិត)-(Life Film)-[Sastra Film]

Source

0
(0)

ពេលដែលខ្ចីលុយគេបាន ត្រូវខិតខំរកដើម្បីសងគេវិញ ទើបអាចស្តារជីវិតឲ្យប្រសើរវិញបាន!

សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តជីវិតទី១៥៣ រឿង ដោះបំណុល ដូចតទៅ
https://youtu.be/b0v62moAsnQ

ភាពយន្តជីវិត ជាភាពយន្តមួយសាច់រឿងមួយភាពយន្ត មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង៨យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Film

ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film
Ⓒ2022 by Sastra Film. All rights reserved.
*** មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Download ថតចម្លង កែច្នៃ និង Postថ្មីនោះទេ

#ដោះបំណុល #ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​​​​​​ហ្វៀម​​​​​​ #ភាពយន្តជីវិត​​​​​​​​​​​​​ #ទី១៥៣ #Sastrafilm​​​​​​​​​​​​​ #LifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #bayontv​​​​​​​​​​​​​ #khmerfilm​​​​​​​​​​​​​ #lifefilm2022​​​​​​​​​​​​​ #Khmermovie​​​​​​​​​​​​​ #KhmerMovie​​​​​​​​​​​​​ #Shortfilm​​​​​​​​​​​​​ #EducationalFilm​​​​​​​​​​​​​ #រឿងខ្មែរ​​​​​​​​​​​​​ #រឿងល្អមើល​​​​​​​​​​​​​ #រឿងអប់រំ​​​​​​​​​​​​​ #TvLifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #FacebookLifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #YoutubeLifeFilm​​ #រឿងគ្រួសារ #បំណុល

0 / 5. 0