CZ mua lại Sàn FTX, FTT giảm 90% giá trị, Tài sản của Sam Xoăn bốc hơi 90% (drama CZ và Sam Xoăn)

#viencrypto #cz #binance #ftx CZ mua lại Sàn FTX, FTT giảm 90% giá trị, Tài sản của Sam Xoăn bốc hơi 90% (drama CZ và Sam Xoăn) Đăng ký và Xác minh Sàn Binance: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=37400647 Tham gia nhóm telegram để…

CZ mua lại Sàn FTX,  FTT giảm 90% giá trị, Tài sản của Sam Xoăn bốc hơi 90% (drama CZ và Sam Xoăn)

Source

#viencrypto #cz #binance #ftx
CZ mua lại Sàn FTX, FTT giảm 90% giá trị, Tài sản của Sam Xoăn bốc hơi 90% (drama CZ và Sam Xoăn)

Đăng ký và Xác minh Sàn Binance:
https://accounts.binance.com/vi/register?ref=37400647

Tham gia nhóm telegram để cập nhật thông tin mới nhất:
https://t.me/+4ITaLNKD6Uk4ZmY1