IMG Learning – Metaverse (subtitles)

Dựa trên hiệu quả của Metaverse trong giáo dục, IMG Learning đã phát triển ý tưởng xây dựng lớp học ảo nhằm tăng cường giao tiếp và tương tác đa chiều trong lớp học trong thời đại số. Đặc biệt…

Dựa trên hiệu quả của Metaverse trong giáo dục, IMG Learning đã phát triển ý tưởng xây dựng lớp học ảo nhằm tăng cường giao tiếp và tương tác đa chiều trong lớp học trong thời đại số. Đặc biệt là trong giai đoạn thế giới phải đối mặt với đại dịch covid-19 vừa qua, giáo dục bị gián đoạn nghiêm trọng, lớp học ảo tại IMG đã thành công xóa bỏ rào cản trong học tập và cả những bất lợi của học trực tuyến và trực tiếp.
Thông tin chi tiết xem tại: https://imglearning.com/blog/Hieu-qua-cua-Metaverse-trong-giao-duc