infuencer

ေမြးကင္းစမွအသက္(၁၂)ထိ အသက္အာမခံထားလို႕ရျပီ ျဖစ္တဲ့Student Life Insurance

Student Life Insurance စာသင္သားအသက္ အာမခံကို အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႕ မိတ္ဆက္တဲ့ အခမ္းအနားမွာ စာသင္သားအသက္အာမခံနဲ႕ပတ္သက္ျပီးရွင္းျပလာတဲ့ ကိုေက်ာ္ထြန္းလင္း #StudentLifeInsirance #Sundayjournal