Những Dấu Hiệu Thị Trường Nhà Chựng Lại @Mai Ohio Realtor

* Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mua nhà. Người mua nhà hiện nay có tâm lý đề phòng và không còn hối hả như trước đây. * Người bán đã bắt đầu tranh thủ bán khi giá…

Những Dấu Hiệu Thị Trường Nhà Chựng Lại @Mai Ohio Realtor

Source

0
(0)

* Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mua nhà. Người mua nhà hiện nay có tâm lý đề phòng và không còn hối hả như trước đây.
* Người bán đã bắt đầu tranh thủ bán khi giá còn tốt.

* Disclaimer:
I’m NOT a financial adviser. I’m a realtor in the Northwest of Ohio. I share the housing market news that I’ve read and give my personal opinions. If you need financial advice, please consult with your professional financial adviser.
Mình KHÔNG phải là người tư vấn tài chính. Mình là realtor ở vùng Tây Bắc Ohio. Mình chỉ chia sẻ lại tin tức về nhà cửa mà mình đã đọc và nêu ra quan điểm cá nhân dựa theo những gì mình biết. Nếu quý vị cần tư vấn tài chính thì hãy hỏi người tư vấn tài chính chuyên nghiệp của quý vị.

* Mai Nguyen-Weishuhn, a licensed realtor in the State of Ohio, serving in the Northwest of Ohio, from Findlay, Bowling Green, Perrysburg, Rossford, Maumee, Holland, Sylvania, Swanton, Haskin, Monclova, Napoleon, Whitehouse, Toledo, Fremont to Port Clinton, part of Sandusky city and the surrounding cities. I can also help buyers in Avon and Avon Lake. If you need help in Columbus , I will help as well.
Cô, bác, anh, chị, em cần giúp mua, bán nhà ở các thành phố nêu trên và các thành phố lân cận vui lòng liên lạc với Mai tại. .
Email: maihuynhnguyen@gmail.com
Ph: (419) 819-9585

#maiohiorealtor #muanhaomy #realtornguoivietohio #vietnameserealtorinohio

0 / 5. 0