Platform Poétik 2.0: BLIK VOORUIT – Bert De Jonghe

NL BLIK VOORUIT verraste je met zijn winkelkar op straat en nodigde mensen uit van hun dromen werkelijkheid te maken. De bezoekers van een supermarkt worden bij het buitenkomen met een eenvoudige vraag uitgedaagd na te denken over een droom…

0
(0)

NL
BLIK VOORUIT verraste je met zijn winkelkar op straat en nodigde mensen uit van hun dromen werkelijkheid te maken.

De bezoekers van een supermarkt worden bij het buitenkomen met een eenvoudige vraag uitgedaagd na te denken over een droom die ze hebben. De dromers worden gekoppeld aan één beeldend kunstenaar die met een klein werkblad, gemonteerd in een winkelkar, de droom van de winkelende medemens vatten. Daarna wordt det kunstwerk in een conservenblik gestopt, dichtgemaakt en netjes geëtiketteerd met een houdbaarheidsdatum.

Je kreeg plots een prachtig vormgegeven tastbare droom mee, met een houdbaarheidsdatum. En éénmaal thuis, wat doet de dromer? Opent die meteen zijn kunstwerk? Of wacht die tot de
houdbaarheidsdatum nadert, of blijft het een ingeblikte droom?

Artiesten: concept Bert De Jonghe ism beeldend kunstenaars Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit Brasseur

FR
BLIK VOORUIT vous a surpris avec son caddie dans la rue et a invité les gens à transformer leurs rêves en réalité.

Les visiteurs d’un supermarché sont mis au défi par une simple question de réfléchir à un rêve qu’ils ont. Les rêveurs sont liés à un artiste visuel qui, avec un petit tableau montée dans un chariot de supermarché, capture le rêve de la personne. L’œuvre d’art est ensuite placée dans une boîte de conserve, fermée et soigneusement étiquetée avec une date de péremption.

Soudain, on vous a donné un rêve tangible magnifiquement conçu, avec une date d’expiration. Et une fois à la maison, que fait le rêveur ? Ouvre-t-il immédiatement son œuvre d’art ? Ou est-ce qu’il attend que le date d’expiration? Ou bien cela reste-t-il un rêve en conserve ?

Artistes : concept Bert De Jonghe en collaboration avec les artistes visuels Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit Brasseur

Platform Poétik 2.0
= het online artistiek archief van Park Poétik door KNEPH

filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *